De Hamburger Bahnhof werd gebouwd in 1874 als een knooppunt van de spoorwegen in Berlijn, maar in 1906 bleek het station al te klein en werd het gebouw omgebouwd tot een museum van het verkeer en de bouw. Gelegen in “no man’s land” tussen Oost-en West-Berlijn, bleef het Hamburger Bahnhof ongebruikt na de Tweede Wereldoorlog. De restauratie begon pas in 1984 toen de DDR het gebouw overgaf aan de stad Berlijn. In 1987 werd het Hamburger Bahnhof toegewezen aan de Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Stichting Pruisisch Cultureel Erfgoed). De in 1989 uitgeroepen wedstrijd voor een nieuw ontwerp van het gebouw, werd gewonnen door de architect Josef Paul Kleihues, een museumspecialist die een ideaal concept ontwierp voor een multi-functioneel gebruik van het museum.