In het Hendrick Hamel Museum komt het historische verhaal van deze zeventiende-eeuwse zeeheld  hier op een spannende manier tot leven.