Het Nederlands Watermuseum is een eigentijds en interactief museum over alle aspecten van zoet water. Een écht doe-museum waar je bijvoorbeeld een tochtje kunt maken door het riool, een prachtige film over water kunt bekijken, waterproefjes kunt uitvoeren, maar waar je ook van alles te weten kunt komen over dijkbeheer, drinkwater, grondwater of watergebruik in Nederland en de rest van de wereld. Het Nederlands Watermuseum vindt het daarom van groot belang dat iedereen zich bewust wordt van de problematiek rond deze kostbare vloeistof. Want naast plezier geeft water ook problemen, want er is of te veel, of te weinig of het is te vies. Ook in Nederland is dit merkbaar. Door een integrale aanpak van de problemen en een brede bewustwording in de samenleving kunnen wij een groot deel van deze problemen oplossen. Het Nederlands Watermuseum wil op een leuke, interactieve manier hieraan bijdragen, want alle kleine beetjes helpen. Het Nederlands Watermuseum richt zich op het gehele gezin. Een bezoek is voor jong en oud een leuke en leerzame ervaring.