Doelstelling van Het Waalres Museum is het tentoonstellen van antiek damast uit de 16e tot en met de de 19e eeuw, dat slechts sporadisch te zien is in enkele Europese musea.

Antiek damast heeft een grote rijkdom aan beelden van het verleden: • flora en fauna • veldslagen • stadsgezichten • jachttaferelen • bijbelse en mythologische uitbeeldingen Het Waalres Museum maakt deze rijke vormentaal voor een breder publiek toegankelijk en plaatst die in een hedendaagse context. Het publiek in contact brengen met regionale, veelbelovende kunstenaars door het exposeren van moderne kunst.