In 1989 werd een stichting opgericht met als doelstelling het historische gebouw van ‘De Visserijschool’, Nederlands eerste school voor visserij, te behouden. 70 Vrijwilligers restaureerden het gebouw en het werd ingericht als maritiem museum dat op 26 maart 1994 werd geopend. In het museum wordt een beeld geschetst van de historie van IJmuiden vanaf 1865. Er zijn exposities, onder andere over het graven van het Noordzeekanaal, de visserij, de sleepvaart en de off shore activiteiten in de IJmond. Het museum wordt nog steeds onderhouden en gerund door vrijwilligers.