JCA DE KOK is een jong platform voor actuele kunst, gelegen in het ‘Oude Centrum’ van Den Haag. Aan kunstenaars uit verschillende disciplines, tentoonstellingsmakers en adviseurs op het gebied van de beeldende kunsten, wordt ruimte geboden voor onderzoek, experiment, reflectie, ontmoeting en ‘exposure’. JCA DE KOK realiseert een programma van projecten en exposities waarbij wederzijdse inspiratie, debat en uitwisseling centraal staan, zowel tussen kunstenaars onderling als tussen kunstenaars en publiek. De focus is gericht op ‘generaties’ binnen de kunst, waarbij onderzocht wordt in hoeverre uitwisseling en samenwerking van verschillende generaties nieuwe inzichten verschaft in de verschillen en overeenkomsten tussen gevestigde, mid-career-, en beginnende kunstenaars, als het gaat om opvattingen, bepalende invloeden, en kunstenaarspraktijk.