Vanuit een blijvende passie voor de kunst startte kunsthistoricus Ingrid Luycks in 2009 met haar galerie in het hartje van Tilburg. Naast gerenommeerde kunstenaars die nationale en internationale faam genieten, heeft zij door actief te scouten interessante, veelal jonge talenten weten aan te trekken. De programmering getuigt van lef en originaliteit. Een zeker sociaal engagement, een kritische houding ten opzichte van wereldwijde ontwikkelingen in de samenleving, kenmerken de programmering, hoewel het esthetische aspect evenmin uit het oog wordt verloren. Een deel van de kunstenaars in Luycks Gallery bedient zich van een vervreemdende, zo niet absurdistische beeldtaal. Bij de gemaakte keuzes staan de kwaliteit van het werk, zowel inhoudelijk als technisch, alsmede professionaliteit en gedrevenheid van de kunstenaar voorop. De tentoonstellingen, zowel de thematische als solo- of groepsexposities, gaan veelvuldig gepaard van verdiepende nevenprogramma’s zoals performances, voordrachten, lezingen, concerten en kunstenaarsgesprekken.