Het museum Dhondt-Dhaenens biedt een culturele mozaïekbeleving in de landelijke luwte rond Gent.

Als museum ontsluit ze belangrijke moderne en hedendaagse privéverzamelingen met een maatschappelijke relevantie en als hedendaags kunstencentrum wil ze een actieve rol spelen in het internationale kunstgebeuren.

Met de 2 kunstenaarsresidenties – de Woning Van Wassenhove van Juliaan Lampens en The Wunderkammer Residence van Hans Op de Beeck wil het museum Dhondt-Dhaenens het contact met kunstenaars en onderzoekers intensifiëren en de Leiestreek als een historisch belangrijke inspiratieplek voor kunstenaars (her-)activeren.