Mensinge is de enige overgebleven authentiek ingerichte havezate in Nederland. Wie Mensinge bezoekt, duikt in het leven van haar voormalige bewoners en ontdekt hoe het vroegere wonen en leven in een Drentse havezate eraan toe ging. De havezate in Roden kent een rijke historie: de eerste vermelding is in 1381 als leengoed van de Bisschop van Utrecht. Daarna wordt Mensinge bewoond door de adellijke Groningse familie Van Ewsum. In 1818 wordt Jan Wilmsonn Kymmell eigenaar van Mensinge. De familie Kymmell heeft tot 1985 op de havezate gewoond. Na een grondige restauratie is Havezate Mensinge in 1988 opengesteld als museum.