In ons museum is voor haast iedereen wel iets interessants te vinden en te beleven. We vertellen drie verhalen: de historie van onze stad, toverlantaarns, en we laten zien wat onze kunstenaars voor moois te bieden hebben.