De OBA is de grootste culturele instelling van de stad met een uitgebreid vestigingen netwerk. Samen met bezoekers, culturele organisaties en gemeenschappen uit stad en buurt bouwt de OBA een veeltalige collectie op in combinatie met een culturele en educatieve programmering. Hierbij gaat veel aandacht uit naar maatschappelijke thema’s. Naast de bibliotheek, heeft de OBA een theater, congreszalen en diverse expositieruimtes.