De huidige Hervormde of oude Ursulakerk te Warmenhuizen is een laat-Middeleeuwse pseudo-basiliek, die na haar voltooiing in 1508 werd ingewijd. Rond 1530 is het gewelf in het koorgedeelte van de kerk voorzien van Renaissance-schilderingen, waarvan we mogen aannemen dat deze zijn gemaakt door Jacob Cornelisz. van Oostzanen. Zij stellen het Laatste Oordeel en een viertal Oud-Testamentische verhalen voor. Het koorgedeelte is gescheiden van de kerk door een eikenhouten koorhek uit het begin van de 16de eeuw. De Barokke preekstoel is voorzien van fraai houtsnijwerk en verving in 1724 een in steen uitgevoerde voorganger.