Motto van het Etty Hillesum Centrum is: beter samen leven. Het centrum wil een bijdrage leveren aan respectvol en met aandacht voor elkaar samenleven.
Etty Hillesum, die in Auschwitz om het leven kwam, beschreef in haar dagboeken hoe mensen die in achtergrond en qua opvattingen erg van elkaar verschillen, toch goed met elkaar zouden kunnen samenleven. Naast de vaste tentoonstelling en educatie-projecten, is er altijd een tijdelijke expositie van beeldende kunst die samenhangt met onze doelstelling.