Laat je in het museum prikkelen door oude kunst in dialoog met hedendaagse artiesten en multireligieuze cultuur. Mysteries over het leven en de wereld laten zich niet begrenzen door tijd en ruimte. Want religieuze rituelen en objecten herbergen talloze verhalen die doorheen de eeuwen niets aan relevantie hebben ingeboet.
Bezoek nu deze open ontmoetingsplaats met haar wonderlijke vaste collectie en tijdelijke thematentoonstellingen in de pas gerenoveerde zalen van de Abdij van Park in Leuven.