In 1660 schonk een man zijn vrouw een landgoed. Ze gaf het landgoed en het bijbehorende dorp een naam, verwijzend naar haar afkomst: Oranienbaum. Energiek stort ze zich op ‘haar’ Oranienbaum, laat in het dorp woningen bouwen, opent een glasblazerij, hervormde de agrarische sector, liet dijken bouwen en brengt het hele gebied tot bloei. In 1683 wordt de eerste steen gelegd van een landhuis. Het paleis ‘Huis van Oranje’, wordt in 1698 voltooid en is, samen met het omliggende park en de stedenbouwkundige verbinding met het dorp, een uniek statement van overwegend Nederlands georiënteerde barokke architectuur in Duitsland. De begane grond van de rechter zijvleugel wordt bijna geheel ingenomen door de zogenaamde Teesaal met 17e-eeuws Hollands goudleerbehang, dat kortgeleden volledig gerestaureerd is. De theezaal werd ingericht als porseleinkabinet waarvan een deel nog intact is. De kelder onder het hoofdgebouw, de zomereetzaal, is zeer karakteristiek gedecoreerd met Hollandse blauwe en mangaankleurige tegels en is inmiddels geheel gerestaureerd. De tegels zijn gedecoreerd met bijbelse taferelen, Griekse goden en indrukwekkende bloemmotieven.