Het Stadsmuseum CHC Vollenhove is een plek waar bezoekers de geschiedenis van Stad en Ambt Vollenhove kunnen beleven. De historie omvat tien eeuwen, en kan globaal worden onderverdeeld in de tijd van de bisschoppen van Utrecht als landsheer, de tijd van de adel die de Stad Vollenhove maakte tot de ‘stad der paleizen’ en de bloeiperiode van de visserij op de Zuiderzee. Aan elk van deze periodes wordt aandacht gegeven in de vorm van voorwerpen en een toelichting op informatiezuilen. Voor 2022 is het kabinet Visserij uitgebreid met “Schokkers” en er is nieuwe informatie over Stad en Streek verzamelt in een gedeelte van de tentoonstellingsruimte.
Beeld: Website Stadsmuseum CHC Vollenhove