WIELS is een internationaal laboratorium voor de creatie en de verspreiding van hedendaagse kunst. Gericht op beeldende kunst, kent het ook een belangrijke plaats en aandacht toe aan de raakvlakken en interacties met andere disciplines, om zo hedendaagse kunst voor te stellen in al zijn diversiteit en het publiek in permanent contact en dialoog te brengen met de recente ontwikkelingen en de debatten in de kunstwereld. WIELS, een vzw, is noch een museum noch een Kunsthalle of een paleis voor schone kunsten, maar een instelling die in één en hetzelfde gebouw en rond kunst de functies van presentatieplek, werkplaats en kunsteducatieve werking integreert. Het centrum ontwikkelt een geheel van tijdelijke activiteiten, zonder een permanente collectie uit te bouwen, en dit in een dynamische en open context. WIELS organiseert verschillende grote jaarlijkse tentoonstellingen (monografische, thematische of groepstentoonstellingen van nationale en internationale kunstenaars, of een tentoonstelling opgebouwd vanuit het gezichtspunt van een externe curator) die de evoluties in hedendaagse kunst op de voet volgen. Het accent ligt op informatie, analyse en uitwisseling om zo mee te werken aan de verspreiding en het begrijpen van hedendaagse kunst. In het hart van Europa, is WIELS, met z’n internationale dimensie, specifieke objectieven en de bijzondere architectuur van zijn gebouw, een unieke Europese hedendaagse kunstinstelling.