De stichting H401 is een particuliere stichting gevestigd in de gebouwen aan de Herengracht in Amsterdam van wijlen kunstenares Gisèle d’Ailly Van Waterschoot van der Gracht (1912-2013).

H401 is een plek waar onderzoek, kunst en dialoog samenkomen om het fenomeen mens, met al zijn/haar tegenstrijdigheden onderzoekend te omcirkelen. Daarbij staat de vraag centraal hoe we als maatschappij, organisaties en individuen met gelaagde verledens met het heden en de toekomst willen omgaan. Dit doen we als vanouds in samenwerking met partnerinstellingen uit binnen- en buitenland en met kunstenaars, denkers en wetenschappers. Naast academisch en artistiek is er ook performatief en participatief onderzoek waarbij residenties, tentoonstellingen, evenementen, denktanks en publicaties hand in hand gaan.

Tot recent werd de Herengracht 401 geassocieerd met een heroïsch verleden, waarbij het Kwade van buitenaf kwam. Gezien de recente opheldering over het misbruik dat in het verleden plaatsvond, blijkt het Goede en het Kwade de beide zijden van dezelfde medaille te zijn geweest. De stichting wil de weerslag dat dit universeel menselijke aspect heeft op huidige culturele, politieke en maatschappelijke realiteiten verder onderzoeken. Dit nieuwe onderzoeksterrein is relevant voor het tijdsgewricht waarin we leven, waarin zwart/wit denken en polarisatie de boventoon voeren. Het pand Herengracht 401 verbindt op die manier het verleden, heden en toekomst op een kritische manier met elkaar. De nieuwe naam, die vanaf 1 september 2019 is ingevoerd, doet recht aan de huidige activiteiten en de nieuwe betekenis die de gebouwen aan de Herengracht inmiddels hebben gekregen. Het huis als plek voor vrije geesten en het concept van gastvrijheid zijn onze motivatie.

.