Jan Moll (1915 tot 2004) woonde zijn hele leven in Breda. Samen met zijn broer Koos werkte hij tot op hoge leeftijd als huisschilder in Breda en omgeving. In de avonduren en op de zondagen schilderde hij echter een gevarieerd en doorwrocht oeuvre bij elkaar waarin vooral de landschappelijke aquarellen opvallen. Na het overlijden van Jan heeft de familie besloten om zorg te dragen voor zijn artistieke nalatenschap. Hiervoor is in 2006 stichting Jan C. Moll opgericht. Doelstelling van stichting Jan C. Moll Het bijeenbrengen en in stand houden van het werk door middel van het beheren, archiveren en conserveren van de kunstwerken, uitlenen en verhuren van de kunstwerken, organiseren van exposities, uitbrengen van een jaarlijkse publicatie met reproducties van het werk van Jan Moll, het versturen van een (digitale) nieuwsbrief om geïnteresseerden op de hoogte te houden, en toegankelijk maken van het oeuvre voor derden.