Het Titus Brandsma Museum is weer geopend vanaf 7 april 2015! Het Museum is gewijd aan de in Oegeklooster nabij Bolsward geboren Titus Brandsma (1881-1942), pater Karmeliet, zijn vele activiteiten (journalist, uitgever, hoogleraar, weldoener, organisator, scholenoprichter, verzetsheld) en aan zijn betekenis in de moderne tijd. In het museum zijn te bezichtigen: voorwerpen, brieven, ansichtkaarten, boeken, (eerste drukken) en artikelen, foto’s, schilderijen en documenten betreffende Titus Brandsma. Naast deze permanente expositie over pater Titus organiseert het museum jaarlijks een wisselexpositie over variabele thema’s.