Het Van Eesteren Museum vertelt een breed en actueel verhaal over stedenbouw, vanuit de historie van de stadsuitbreidingen en de stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. Het museum is gelegen in Amsterdam Nieuw-West, de grootste naoorlogse uitbreidingswijk van Amsterdam, waarin veel bewoners een migratieachtergrond hebben. Het museum werd in 2010 opgericht als buitenmuseum met een gevarieerd programma van activiteiten en evenementen. In 2012 kreeg het museum de beschikking over een museumwoning die werd ingericht volgens de principes van de Stichting Goed Wonen uit de jaren vijftig. Eind 2017 is het Van Eesteren Museum verhuisd naar haar huidige locatie, een prachtig paviljoen aan de Sloterplas.
Het museum is het enige museum in Nederland over stedenbouw. Dat wordt breed geïnterpreteerd: Wie en wat maakt de stad? Het museum beoogt de publieke waardering voor de cultuur maatschappelijke betekenis van stedenbouw te vergroten met een programma geworteld in de geschiedenis, het alledaagse leven nu en de toekomst van Amsterdam Nieuw-West.