Van Loon Galleries is een kunstgalerie welke gevestigd is in Vught. Als galerie proberen wij ons steeds verder te ontwikkelen en een bepaalde lijn aan te houden in de kunst die we brengen. De kunststromingen waar wij ons voornamelijk in verdiepen zijn te omschrijven als klassiek modern, expressief en figuratief. Maar dan in de breedste zin van het woord en in verschillende kunstvormen namelijk schilderkunst, beeldhouwkunst, glaskunst en fotokunst. We werken letterlijk met kunstenaars vanuit heel de wereld en dit maakt onze collectie zeker heel boeiend.