Stichting ZET is een – in 1994 ontstaan- initiatief van kunstenaars en kunstvrienden. Wij bieden kunstenaars een podium, een ruimte voor experiment en uitwisseling. Door het organiseren van tentoonstellingen en projecten wil Stichting ZET de toegankelijkheid voor actuele kunst bevorderen, kennis overbrengen en de publieke interesse aanwakkeren. Sinds 2009 verzorgt Stichting ZET op verzoek van Stadsdeel Zuid ieder jaar (jan-juli) de programmering van het Glazenhuis in het Amsterdamse Amstelpark. In dit tentoonstellingsgebouw wordt ook actuele kunst gepresenteerd, die in relatie staat met haar omgeving (‘social inclusion’.) Kunstenaars worden uitgedaagd om bijvoorbeeld de geschiedenis van het park, de bezoekers, de natuur of de buurt bij hun werk te betrekken.