In de Kunstzaal van Waterlandsmuseum de Speeltoren is van 15 januari tot en met 29 mei 2023 de intrigerende tentoonstelling ‘Herinnering’ te zien zijn, een solo-expositie van Ireen Bessems. De uit het Zuid-Limburgse heuvelland afkomstige kunstenaar Ireen Bessems laat twee series uit haar beeldend werk zien, die op het oog totaal verschillend van karakter zijn.

Herinneringen

De reeks ‘Herinneringen’ is een remake van kleine objecten, ontstaan in 2014, die als etsen aan de wand hangen. Het zijn fragiele werken, ingetogen van kleur, van kwetsbaar materiaal: was en vlas. De kijker ziet open structuren, die van alles lijken te suggereren: voelsprieten? Een kruipend insect? Het frame van een bouwwerk? De betekenis ligt voor de toeschouwer echter niet vast, de associaties zijn afhankelijk van degene die kijkt. Zo is het ook met herinneringen: even vluchtig als veranderlijk en even meerduidig. Mensen kunnen immers aan exact dezelfde gebeurtenissen totaal verschillende herinneringen hebben… En zo eigent de toeschouwer zich de beelden toe die Ireen Bessems met zich meedraagt. Op die manier vormen de kunstwerken een schakel tussen maker en kijker en zorgen ze mogelijk voor een overeenkomstige ervaring.

Ingewikkeld

De drie grote beelden uit de serie ‘Ingewikkeld’ zijn robuust en opvallend rijk van kleur. De titel heeft meerdere betekenissen. Hij verwijst naar de werkwijze: de beelden zijn letterlijk gewikkeld in wollen draden. Daarnaast was het ontstaansproces ‘ingewikkeld’. Ireen Bessems vroeg aan vrienden zichzelf met symbolen te beschrijven, zonder haar te vertellen waar die symbolen voor stonden. Dat leverde een bizarre verzameling op. De toeschouwer ontdekt voorwerpen zoals een broedkast voor een kwikstaartje, uienschillen, het telefoonboek van Lisse, een komkommer, spoorrails, een autodeur, een fietswiel, wandelschoenen, een ouderwetse zinken wastobbe, onderdelen van een etalagepop.

Uit deze objecten stelde Bessems beelden samen. Wanneer zij tijdens het maakproces toevallig achter de betekenis van een symbool kwam, dan moest ze als gevolg daarvan het beeld over de ander bijstellen. Zo gaat het ook in werkelijkheid: je kunt de ander nooit echt kennen, de verhouding tot mensen blijkt heel ‘ingewikkeld’!

Voor meer informatie en openingstijden zie www.despeeltoren.nl

Beeld: ingewikkeld, Ireen Bessems