Naar aanleiding van zijn tienjarig overlijden wordt Jan Hoet (1936-2014), oprichter van het museum, herdacht in een bijzondere tentoonstelling. Regards croisés: Jan Hoet en Matthys-Colle in dialoog wil de verschillen en gelijkenissen onderzoeken tussen het aankoopbeleid van het museum en dat van het verzamelaarskoppel Roger en Hilda Matthys-Colle. Gezien Dr. Roger Matthys een van de oprichters was van de Vereniging voor het Museum van Hedendaagse Kunst (V.M.H.K.) en later ook voorzitter (1974-1979), zijn er opvallende overeenkomsten te bemerken tussen zijn collectie en aankopen voor het museum. Bovendien werd een deel van de Collectie Matthys-Colle sinds 2020 in langdurige bruikleen gegeven aan S.M.A.K. waardoor hiaten in de museumcollectie kunnen worden ingevuld.