Er hebben vele markante Amsterdammers in het pand van het Grachtenmuseum gewoond; bankiers, burgemeesters en invloedrijke Amsterdammers. Dit gedeelte van de Amsterdamse grachtengordel was waar de meest gefortuneerde mensen hun huizen lieten bouwen. In de afgelopen 400 jaar is dit huis een plek geweest waar veel lief en leed is gedeeld, totdat het museum werd geopend in 2012. In deze tentoonstelling lichten we drie bijzondere oud-bewoners uit. Het echtpaar dat dit huis liet bouwen in de 17de eeuw, een bankier die een eeuw later de medefinancier was van de onafhankelijkheidsstrijd van de Verenigde Staten en de laatste bewoonster van dit huis aan het begin van de 20ste-eeuw.

Beeld: Persbericht Grachtenmuseum Amsterdam