De CENTRALE beschikt over een centrale geografische positie midden in het culturele en economische kruispunt van de stad. De CENTRALE bevindt zich in een buurt gekarakteriseerd door grote verscheidenheid die de nieuwe tendensen en de culturele diversiteit weerspiegelt. De opdracht die de CENTRALE vanaf de oprichting werd meegegeven is “een zo groot mogelijk publiek te sensibiliseren voor hedendaagse kunstcreaties, gaande over alle disciplines binnen de beeldende kunst, en – naast het debat over kunst – erop toe te zien dat de maatschappij en wereld zoals we die vandaag kennen in vraag kan worden gesteld”. Gesloten tijdens feestdagen.