De Ezelstal beheert kunstcollecties van kunstenaars uit de 20e eeuw teneinde die te behouden voor volgende generaties.

Op 11-8-2009 is Stichting De Ezelstal opgericht. Onze doelstelling is het beheren van aan de stichting toevertrouwde collecties van kunstenaars uit de 20e eeuw, teneinde dit cultuurgoed te behouden voor volgende generaties en teloorgang te voorkomen.Wij trachten dit te realiseren door middel van het conserveren, archiveren en verzorgen van publicaties en tentoonstellingen om de aandacht voor dit prachtige cultuurgoed levend te houden.

De stichting werkt zonder enig winstoogmerk. Alle medewerkers zijn vrijwilligers en delen van harte de doelstelling van de stichting. Alle inkomsten worden aangewend om de doelstelling van de stichting te realiseren.De stichting heeft de beschikking over een eigen expositieruimte waar permanent werk uit de collecties te bewonderen is. Dit in wisselende samenstelling. U bent van harte welkom om te komen kijken en genieten. Openstelling: na telefonische afspraak