De Schierstins in Feanwâlden is de enige middeleeuwse, vrijstaande verdedigingstoren ten noorden en oosten van De IJssel. Helemaal boven in De Schierstins is een diaklankbeeld te zien over de ontwikkeling van deze stinsen tot staten. Behalve deze diapresentatie is er een fraaie tentoonstelling over kloosters en kerken en de auteur Theun de Vries. Het gehele jaar door organiseert Stichting De Schierstins tal van andere activiteiten: onder andere concerten, lezingen en wisseltentoonstellingen, meestal over kunst. In het voorjaar bloeien de stinsenplanten in de tuin. In De Schierstins zelf is er een stinsenplantenkamer. Voor kinderen en schoolgroepen zijn er speurtochten en er zijn Middeleeuwse kinderfeestjes.