Kunstuitleen Zwolle zet zich al sinds 1972 in voor verspreiding van Beeldende Kunst onder een zo groot mogelijk publiek. ‘Ter verbetering van de sociale en materiele positie van de kunstenaar’ heette het toen in onze statuten. We vinden nog steeds dat we als maatschappij verantwoord met kunstenaars om moeten gaan.

Daarom zijn en blijven we een onafhankelijke organisatie. Onze opbrengsten gaan weer terug naar onze collectie en daarmee naar de kunstenaars van wie wij werk in collectie hebben. Om het hele scala van beeldende kunst en vrije vormgeving aan te kunnen bieden aan u, en kunstenaars een kans te geven werk te maken dat commercieel misschien minder interessant is, maar wel heel goed.