Frankendael Foundation is het buitenhuis voor actuele kunst, gevestigd in Huize Frankendael. Geïnspireerd op de achttiende-eeuwse salon-d’art, wil Frankendael Foundation kunst dieper in de samenleving door laten klinken door een programma van exposities met een levendig debat- en ontmoetingsdiscours. Jaarlijks vindt een aantal grote tentoonstellingen plaats door het gehele huis, en een aantal kleinere in een of meerdere vertrekken. Iedere tentoonstelling kent een programma met lezingen, debatten en soms ook concerten.