Galerie Door is een galerie voor hedendaagse kunst en kunstsieraden. Galerie Door toont manshoge sculpturen en beelden die zich beperken tot een hoogte van enkele centimeters, tekeningen, foto’s, halssieraden en broches. Wat de kunstwerken met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal verhalen vertellen.

Deze verhalen laten zich onderverdelen in een drietal thema’s. Om mee te beginnen is er werk dat vertelt over de schoonheid van de natuur en de invloed van de mens op die natuur, de menselijke voetafdruk.
Een tweede thema gaat over waarde. Zo zijn er sieraden te zien, gemaakt van het goedkope en alom verkrijgbare materiaal kunststof, die met een eindeloze precisie zijn bewerkt, waardoor het materiaal als het ware een gedaanteverwisseling, een veredeling, heeft ondergaan.
Het derde thema laat zich het best samenvatten onder de noemer ‘intuïtieve of universele beeldtaal’. Hier geeft de kunstenaar uitdrukking aan een essentieel en ongrijpbaar iets, een ziel wellicht.

Vier keer per jaar, met de wisseling van de seizoenen, organiseert Galerie Door nieuwe tentoonstellingen en presentaties. U bent van harte welkom!