Centraal staat het werk van taalvirtuoos Guido Gezelle. Vijf thema’s belichten zijn werk: natuur, religie, vriendschap, taal- en volkskunde, traditie en vernieuwing. Gezelle schrijft vooral poëzie, maar ook proza, artikels voor literaire tijdschriften en politieke polemieken. Zijn veelzijdigheid uit zich ook in hoe hij schrijft: hij kent de conventies, maar hij is niet bang voor experiment. Dat ontgaat ook auteurs als van Ostaijen, de Vijftigers en Claus niet, wiens werk hier eveneens een plek vindt. Literatuur vormt bovendien de rode draad in de tijdelijke tentoonstellingen. Beeld: Toerisme Brugge / Jan D’Hondt.