De Grote Kerk Vianen is gebouwd door het geslacht Brederode als gebouw voor de eredienst Vianen en ter illustratie van de grootsheid van hun macht. De Grote Kerk heeft een bewogen geschiedenis en is een rijksmonument. Het Grootkoor staat in directe verbinding met een grafkapel met een van de mooiste en zeker meest curieuze praalgraven in Nederland; de beeltenissen van Reinoud III van Brederode en zijn vrouw Philippote van der Marck. Het wordt toegeschreven aan de toen in Utrecht werkzame beeldhouwer Colijn de Nole en dateert van omstreeks 1640. In deze kerk liggen nog meer Brederodes begraven. De werkgroep Kerk en Kunst organiseert regelmatig tentoonstellingen in de Grote Kerk.