Het Nederlands Vestingmuseum is gevestigd op bastion Turfpoort in Naarden, de best bewaarde vestingstad van Nederland. De vesting Naarden is gebouwd om Amsterdam en Holland te verdedigen tegen vijandelijke invasies uit het oosten. Als onderdeel van de Oude en de Nieuwe Hollandse Waterlinie maakte Naarden onderdeel uit van de belangrijkste verdedigingslinie. Hierdoor vormde de stad een strategisch doelwit waar in de loop der eeuwen vaak om is gevochten. In vier ondergrondse kazematten zijn museale opstellingen te zien die inzicht geven in deze geschiedenis. Op het buitenterrein staan historische kanonnen, Op de derde zondag van de maand wordt hiermee geschoten tijdens de zogenaamde ‘Schuttersdag’.