Het Historisch Centrum Overijssel zet zich in essentie in voor de ‘Geschiedenis als levend element in onze samenleving’. Dat is ons motto. Ook hebben we de ervaring dat ‘geschiedenis’ weer levend kan worden voor mensen in allerlei fasen van hun leven. De identiteit van stad en regio wordt bovendien versterkt door een levendig besef van haar verleden. Zo wordt de verbondenheid van Overijsselaars met hun leefomgeving intensiever naarmate ze meer weten van het eigen verleden.Vandaar dus onze slogan: ‘Geschiedenis leeft! Als Historisch Centrum Overijssel verrijken we de samenleving met kennis van en inzicht in historische ontwikkelingen en gebeurtenissen. Dit doen we op basis van onze archieven en collecties: 9 verdiepingen (‘depots’) met bijna 20 kilometer archieven en collecties uit heel Overijssel en de stad Zwolle. Veel mensen noemen ons nog ‘het archief’. Zo zijn we ooit ook begonnen, met een studiezaal om de archiefstukken in te bestuderen en een bibliotheek om de broodnodige historische context te verkrijgen.