Tentoonstellingen aanmelden

Museum Wierdenland mk

Ezinge, Nederland

Middag-Humsterland is een nationaal landschap in het gebied ten zuiden van het Reitdiep. Dit open en oude wierdenlandschap is zeer typerend voor de ontstaansgeschiedenis van het noordelijk zeekleigebied en het oudste cultuurlandschap van Nederland. Museum Wierdenland in Ezinge toont de geschiedenis van de wierde. Bijzondere vondsten uit de IJzertijd, Romeinse tijd en Middeleeuwen, opgegraven onder leiding van prof. Van Giffen tussen 1920 en 1930, illustreren de bewoningsgeschiedenis op de wierden door de eeuwen heen.

Ook is er altijd een tijdelijke expositie die vaak een combinatie is van archeologie, geschiedenis, landschap, natuur, kunst en actualiteit. De tentoonstelling moet er aantrekkelijk uit zien en voor ieder wat wils bevatten, een leerzame speurtocht voor jonge kinderen, mooie kunstwerken en achtergrondinformatie voor geïnteresseerden in geschiedenis en archeologie. We willen nieuwe wetenschappelijke informatie delen met een breed publiek en werken bij de inrichting vaak samen met kunstenaars. De grootste uitdaging is altijd weer om de draad van het verhaal dat we willen vertellen vast te houden en de verbinding tussen de verschillende onderwerpen duidelijk te maken.