Op speelse wijze voedt en manifesteert Onomatopee perspectieven die een stimulans geven aan ons vermogen om onze cultuur te ontwerpen. Door te anticiperen op de spanningsvelden van het heden, manifesteert Onomatopee scherpe motieven en verrassende toepassingen die trends kristalliseren en innovatie op de proef stelt. Onomatopee is er voor iedereen; zowel ontwerpexperts zoals architecten, stedenbouwkundigen, grafisch en ruimtelijk ontwerpers, cultuurcritici, marketeers, kunstenaars en politici als gewone mensen die interesse hebben in de redenen waarom we cultuur ontwerpen zoals we dat doen, die hier vragen bij hebben, die graag willen weten hoe dat gebeurt of die denken dat ze dat beter kunnen! Onomatopee voedt cultureel burgerschap en voedt het daadwerkelijk ontwerp van onze cultuur vanuit dat publiek perspectief, met als centrale vraag hoe ieder van ons door zijn eigen creativiteit te activeren een cultuur kan ontwerpen die recht doet aan fundamentele behoeften en gebruik maakt van aanwezige expertise.