Kanal – Centre Pompidou koestert de ambitie om een ruimte voor cultuur en uitwisseling te scheppen, om de Brusselse creatieve scène in beeld te brengen en om bij te dragen aan de culturele aantrekkingskracht van de hoofdstad. Dit ambitieuze project, dat door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest wordt gedragen, wil aan Brussel een culturele pool geven die bijdraagt tot diens uitstraling als hoofdstad van Europa. In het kader van een tienjarige samenwerkingsovereenkomst met het Centre Pompidou, zal het toekomstige Kanal – Centre Pompidou niet alleen een museum voor moderne en hedendaagse kunst herbergen, maar ook de rijke collectie architectuur en stedenbouw van de stichting CIVA. Verschillende publieksruimtes zullen worden gebruikt voor allerlei culturele activiteiten, waaronder podiumkunsten.

Van autofabriek tot kunstencentrum
Nog voor de Citroëngarage zal worden omgebouwd tot de grootste culturele instelling van Brussel, met een oppervlakte van 35.000 m2 gewijd aan alle vormen van creatie, biedt Kanal – Centre Pompidou een heel jaar lang een rijk gevuld programma van culturele activiteiten.

Voor de definitieve aanvang van de werken nodigt Kanal – Centre Pompidou het publiek uit om tot juni 2019 dit unieke exemplaar van architecturaal patrimonium te ontdekken. In de lokalen en vroegere ateliers, die nog in hun oorspronkelijke staat te bezichtigen zijn, zullen de bezoekers kennis kunnen maken met een interessante bladzijde uit de geschiedenis van de Citroëngarage. Mede dank zij de medewerking van het Centre Pompidou en diens uitzonderlijk rijke collecties wordt de vroegere Citroëngarage een boeiende tentoonstellingssite waarin niet enkel beeldende kunst, design, architectuur, installaties en creaties van Brusselse kunstenaars aan bod komen, maar ook live-voorstellingen die speciaal voor de gelegenheid met diverse culturele partners van de stad werden gecoproduceerd.