Kunstencentrum BELGIE presenteert jaarlijks een 200-tal publieke voorstellingen met video en film, exposities en performances, dans en theater, concerten… Het aanbod wordt extra gekleurd door literatuur en poëzie, muziek- en filmfestivals, themaprojecten en multidisciplinaire events. Het BELGIE-programma bevat in hoofdzaak nieuw productiewerk dat voorkeur geeft aan jonge kunstenaars en aan vernieuwende groepen en gezelschappen. Geen dogma’s of vaste concepten. Prioritair zijn de frisheid en de artistieke dynamiek van uiteenlopende kunstvormen: een constante exploratie en presentatie van nieuwe ontwikkelingen in het werkveld! De uiteindelijke agenda, gaande van lokale tot internationale evenementen, is vaak gekoppeld aan externe samenwerkingsverbanden en netwerken. Het internationale productieplatform ‘Open Circuit’ vormt jaarlijks met een aantal toonaangevende events en festivals het ‘sluitstuk’ van de productieve werking.