Een uniek museum met twee verhalen: het bolgewas in beeld gebracht en de historie van de bollenteelt in de Bloembollenstreek.
Beneden wandelt u langs kleurrijke bollenveldenschilderijen via romantische bloemstillevens en historische prenten van bolgewassen naar een wand vol glanzende hyacintenglazen en uitzonderlijke crocuspotten.
Boven in de oude bollenschuur brengt een tijdlijn, ondersteund met filmmateriaal, de historie van de tulp en de teelt van bolgewassen in beeld. Gereedschappen en machines laten de start van de grote productie van de bloembol in de jaren ’30 van de vorige eeuw zien. Zo komt, jaarrond, het bloembollenbedrijf in beeld: het telen, de handel, onderzoek en veredeling.
In de expositiezaal vinden 3x per jaar wisselende tentoonstellingen plaats. De winkel van het museum biedt voor elke gelegenheid een passend cadeau en er is een koffiehoek om om na te praten over alles wat u gezien heeft.