Verhildersum is een belangrijke schakel tussen het heden en het verleden van de regio. Het landgoed vertelt  het verhaal van de adel in relatie tot de boerenstand en de arbeiders, het verhaal van bloeien en verwelken, van zaaien en oogsten, van eb en vloed. Kortom: het verhaal van de cyclus van het leven. De geschiedenis van de Borg en haar omgeving gaat verder terug dan de huidige negentiende-eeuwse presentatie. De eerste vermelding van Verhildersum is in de naam van Aylko Onsta, die in 1398 ook Aylko Ferhildema wordt genoemd. Het was toen niet meer dan een steenhuis, een verdedigingstoren op het erf van een boerderij. Het geslacht Onsta van Sauwerd heeft het gebouw tot het einde van de 16e eeuw in bezit gehad en het is in deze periode uitgebreid van verdedigingswerk tot woonhuis, een zogenaamd langhuis.