Museum Nagele stelt de architectuur centraal in haar permanente expositie. Deze expositie gaat in op de ontstaansgeschiedenis van Nagele en haar unieke plaats in de architectuurgeschiedenis van Nederland. De architecten van het Nieuwe Bouwen, verenigd in de collectieven als De Acht en De Opbouw, hebben hun stempel gedrukt op Nagele. In Museum Nagele is een schat aan informatie te zien, met daarnaast, indien men wil, een beeld van de realiteit door middel van een wandeling door het dorp zelf. Daarnaast organiseert het museum 4 keer per jaar een nieuwe tijdelijke expositie waarin architectuur en beeldende kunst een belangrijke rol spelen. Individuele kunstenaars, maar ook kunstenaarscollectieven, maken graag gebruik van de mogelijkheid in of buiten het museum te exposeren. Soms is een tijdelijke expositie in het museum aanleiding voor een uitnodiging om in het buitenland te exposeren.