Het museum herbergt, onderhoudt en behoudt de cultuur historie/cultureel erfgoed van de gemeente Soest. Het museum biedt meer dan alleen Oud Soest. Daarom hebben we in ons logo opgenomen de woorden ‘Historie en Wisselexposities’. Met wisselexposities bedoelen we onder andere de exposities van kunstenaars, wonende in onze mooie gemeente, in het museum Soest. Deze exposities zijn hedendaags en richten zich mede op de toekomst. Het museum biedt al enkele jaren de Soester Kunstenaars de ruimte en gelegenheid om hun werken in het musuem te exposeren. Het museum staat borg voor het behouden en levendig houden van het culturele erfgoed van Soest en Soesterberg.