Het kaartspel is eindeloos speelgoed en wereldwijd populair. Met kaarten zijn honderden spelletjes mogelijk, van simpel tot aartsmoeilijk. En het spel spreekt iedereen aan, jong en oud, rijk en arm. Zelfs valsspelers en messentrekkers… Moralisten en predikanten noemen het kaartspel daarom een ‘uitvinding van de duivel’. Speelkaarten horen volgens hen niet thuis in een ideale samenleving. Maar wel in een museum! Het museum illustreert de geschiedenis en het gebruik van speelkaarten, zowel in als buiten het spel. Met kaarten bedoeld als kunst, politiek wapen, souvenir, voor waarzeggerij, goocheltrucs of reclame. Deze kaarten zijn speelgoed én kijkstuk. Naast speelkaarten toont het museum drukpersen en machines. Demonstraties en film laten toe om de traditionele fabricage te volgen. Sluitstuk van het technische luik is een gigantische 19de-eeuwse stoommachine. Ook deze kolos draait regelmatig!