Quartair is een non-profitorganisatie en biedt een platform voor productie, presentatie en artistiek debat. Quartair initieert en begeleidt projecten en tentoonstellingen. Quartair hanteert geen strak tentoonstellingsprogramma, waarvan de theoretische rechtlijnigheid dient te worden bewaakt. Hierdoor heeft Quartair een flexibel programma wat kan inspelen op actuele ontwikkelingen en open kan staan voor de kunst in al haar veelvormigheid. Quartair streeft naar samenwerking met andere culturele organisaties. Zoals (internationale) uitwisselingen, kunstenstenaarsinitiatieven, instellingen die een bijzondere productie willen realiseren, gastcuratoren die een tentoonstelling willen maken. Ook voorstellen van kunstenaars(groepen) kunnen bij Quartair worden ingediend. Inleveren van voorstellen kan het gehele jaar door.