Sinds 1995 worden er in ruimteCAESUUR tentoonstellingen actuele, hedendaagse kunst gemaakt, vanaf 1999 aan de Lange Noordstraat 67 in Middelburg.
Scheppende kunsten, aansluitend bij het hedendaagse kunstdiscours, zijn altijd de leidraad voor een tentoonstelling, maar ook een historisch en sociaal perspectief bepalen mede onze keus.
ruimteCAESUUR staat voor de autonomie van de kunst en stelt het oeuvre van de kunstenaar centraal in het organiseren van (solo)tentoonstellingen. Zowel jonge, beginnende als ‘gearriveerde’ kunstenaars wordt een podium geboden ten einde in een niet-commerciële omgeving hun werk te kunnen presenteren. De ont-moeting en het leren van elkaar nemen binnen de jaarplanning van ruimteCAESUUR een belangrijke plaats in.
ruimteCAESUUR is een particulier initiatief, zonder enig winstoogmerk, met als vaste kern Willy van Houtum en beeldend kunstenaar Hans Overvliet; zij vormen het bestuur van stichtingCAESUUR.
teamCAESUUR wordt gecompleteerd door de kunstenaars Jorieke Rottier, Giel Louws en Dani Ploeger.
De unieke samenstelling van het vrijwilligersteam overschrijdt de grenzen van kunstpraktijken, gender en generaties.