Sinds begin 2011 is 37PK van start gegaan: een breed platform voor kunsten in Haarlem, dat zich bezighoudt met de kunst in de openbare ruimte van de stad, permanente en tijdelijke ateliers, artists residencies, opdrachten aan kunstenaars, ondersteuning en professionalisering van het veld en promotie van het kunstaanbod in de stad. In het pand aan Groot Heiligland 37 (in de projectruimte in het souterrain) organiseert 37PK tevens een programma met actuele kunstprojecten en activiteiten. 37PK ontwikkelt haar activiteiten in samenspraak met kunstenaars en andere (kunst)organisaties in de stad en regio. Uitgangspunt is dat het nieuwe platform op een kwalitatief goede manier snel en effectief kan inspelen in de diverse behoeften van gemeente, organisaties en kunstenaars in de stad.