Architectuurcentrum cASLa is in 1996 opgericht op initiatief van de gemeente Almere. Het kreeg de vorm van een stichting. De afkorting cASLa staat voor “centrum voor Architectuur, Stedenbouw en Landschap van Almere.” Haar naam maakt cASLa waar door in toenemende mate bij te dragen aan het imago van Almere dat verbonden is met architectonische kwaliteit, architectonisch experiment, dynamiek en stedelijke allure. Deze bijdrage bestaat uit de organisatie van een breed scala aan publieksactiviteiten, uiteenlopend van evenementen, tentoonstellingen, rondleidingen, prijsvragen, debatten en seminars tot architectuurlessen en bouwateliers voor kinderen. Ten slotte neemt cASLa zelf deel aan discussiegroepen waar kwesties over stedenbouw en architectuur aan de orde zijn. In enkele jaren heeft het centrum zich ontwikkeld tot een onafhankelijke organisatie die een rol speelt in de discussies over architectuur, stedenbouw en landschap in de stad. De kerntaak van cASLa is het vertalen van kennis in activiteiten, producten en diensten die zowel het brede publiek als vakspecialisten bereiken. Daarom organiseert CASLa publieksactiviteiten met een laagdrempelig karakter en ook projecten en activiteiten voor ondernemers en specialisten in de bouw en ontwerpwereld.