Stichting BRADWOLFF PROJECTS is een experimenteel platform voor hedendaagse kunst, opgericht door curator Christine van den Bergh in 2011. Samen met kunstenaars en gastcuratoren, in nauwe samenwerking met kunstinstellingen en onderzoeksinstituten worden hedendaagse kunstprojecten ontwikkeld en uitgevoerd.